Kontakt

Czy 1 + 4 = 5 tak/nie
Odpowiedź na powyższe pytanie: