żyto

Cena żyta konsumpcyjnego lub paszowego w ogłoszeniach rolniczych z 2019r.