Pszenica

Cena pszenicy paszowej i konsumpcyjnej w ogłoszeniach rolniczych z 2019r.